1. สั่งซื้อสินค้าจากระบบตะกร้าของเว็บไซด์ และแจ้งการชำระเงิน

2. สั่งซื้อผ่านทางช่องทางต่างๆเหล่านี้