อุปกรณ์ป้องกันมือ (Safety Gloves)

ถุงมือผ้า Nylon vs Polyester 

   โดนผิวสัมผัสเบื้องต้นแล้ว ไนลอนจะมีผิวสัมผัสที่นุ่มกว่า โพลีอีสเตอร์ เดียวเหตุผลที่ว่า ไนลอนถูดสร้างขึ้นมาเพื่อมาทดแทนเส้นใยไหม  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีผิวสัมผัสที่นนิ่ม เบา และมีผิวมันเงางาม แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีอุตสหกรรมการผลิตสมัยใหม่ทำให้มีการพัฒนาการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ให้มีความนุ่มเทียบเท่ากับไนลอน หรือกระทั้งผ้าฝ้ายได้เลยทีเดียว

 

  ในด้านของความคงทน ทั้งไนลอน กับ โพลีเอสเตอร์ มีส่วนประกอบทางโครงสร้างโพลิเมอร์อยู่ดังนั้นจึงทำให้ทั้งสองตัวมีความแข็งแรงและมีน้ำหนักที่เบา ความพิเศษที่แตกต่างของสองตัวนี้ คือ ไนลอน จะมีความแข็งแกร่งในแง่ของ ‘ความยืดหยุ่นมากกว่า’ ส่วนในด้าน โพลีเอสเตอร์จะมีความแข็งแกร่งอยู่ตัวมากกว่า  เมื่อมีการหลุดหรือขาดพังลง เส้นใยโพลิเมอร์จะยังอยู่ตัวได้มากกว่าไนลอน

 

  นอกจากนี้ข้อดีพิเศษของโพลีเอสเตอร์คือ การแห้งตัวเร็วเมื่อโดนน้ำ ซึ่งหมายถึงน้ำที่ระเหยจากผิวของผิวผ้าได้เร็วนั่นเอง ในขณะที่ ไนลอน จะมีการดูดน้ำมากกว่า โพลิเอสเตอร์ นั่นหมายความว่า ผ้าไนลอนนั้น แห้งช้ากว่า

 

 

 

 

 

Reference

https://www.leaf.tv/articles/nylon-vs-polyester-fabric/

https://www.diffen.com/difference/Nylon_vs_Polyester

https://www.tori-thailand.com/post/blg_11