กิจกรรมความปลอดภัย


ร่วมบริจาคอุปกรณ์เซฟตี้ที่จำเป็นในการกันไวรัส โคโรน่า และช่วยจัดหาชุด PPE หรือชุดป้องกันสารเคมี นอกจากนี้ร่วมบริจาคของให้แก่โรงเรียนในต่างจังหวัด
เข้าอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยหายใจในที่อับอากาศ SCBA และเรียนรู้ระบบของ SCBA รุ่น Panther 45 mins, Cougar 45 mins, Titan, Fenzy และ T8000  อย่างละเอียด
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์กันตกจากที่สูง สามารถรับประเมินหน้างานจริง และอุปกรณ์ช่วยให้ใจมนที่อับอากาศ SCBA พร้อมดูหน้างานจริง
เราได้ส่งทีมงานเข้าอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์กันตกจากที่สูง กับผูเชี่ยวชาญทางด้านอุปกรณ์กันตกจากตัวแทนตรงของ Honeywell
ทางเราสามารถให้คำปรึกษา ดูหน้างาน และแนะนำสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์เซฟตี้ และรวมถึงประมาณงานเกี่ยวกัยอุปกรณ์กันตกที่สูง
เข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าเซฟตี้ และแนะนำอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และภายในโรงงาน รวมถึงกิจกรรมเล่นเกม แจกแว่นเซฟตี้ รองเท้าเซฟตี้แฟชั่น
บริการให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เซฟตี้ แนะนำสินค้าเซฟตี้ แนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัย