Dräger X-am Pump

รหัสสินค้า : X-amPump

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Dräger X-am Pump

 • เป็นปั๊มต่อภายนอกสำหรับเครื่องตรวจวัดก๊าซหลายชนิดแบบพกพา Dräger X-am 2500/2800 และ X-am® 5000/5600/5800 
 • ใช้วัดก๊าซให้อยู่ในระดับปลอดภัยก่อนเข้าสู่พื้นที่ เช่น ถังและปล่อง
 • ปั๊มทำงานอัตโนมัติเมื่อต่อกับเครื่องตรวจวัดก๊าซ X-am ที่เปิดเครื่อง
 • แบตเตอรี่ของปั๊มสามารถชาร์จโดยใช้พอร์ต micro USB สามารถใช้กับสายชาร์จโทรศัพท์มือถือมาตรฐานได้
 • ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม ประมาณ 6 ชั่วโมง
 • แบตเตอรี่สามารถรองรับการใช้งานได้ยาวนานถึง 3 สัปดาห์ต่อการวัด 8 ครั้งต่อวัน (หรือเป็นเวลาถึง 20 ชั่วโมงที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง) 
 • ตัวปั๊มมีความสูง 17.5 ซม. และน้ำหนัก 200 ก.
 • สามารถต่อท่อยางเพื่อทำการวัดได้สูงสุดถึง 45 เมตร โดยใช้สายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.
 • ข้อมูลการใช้งานทั้งหมดของปั๊มสามารถเรียกดูได้ด้วยซอฟต์แวร์ CC-vision


มาตรฐานที่ได้รับ

 • มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำระดับ IP67
 • มาตรฐานการป้องกันการระเบิด Ex zone 0