วัสดุดูดซับสารเคมี PIG Universal Heavyweight Mat

รหัสสินค้า : MAT203-230

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Mat Pads สีน้ำเงิน ใช้ดูดซับน้ำมัน สารละลายต่างๆ และน้ำ ตัวอย่างที่ดูดซับได้


- Diesel Oils

- Hydraulic Oil

- Coolants

- Vegetable Oil

- Motor Oil

- Acetone

- Benzene

- Toluene

- Ether

- Hexane

- Trichloroethylene

- Methyl Ethyl Ketone