ป้ายTag

รหัสสินค้า : BD-P01-02

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ป้ายTag


  • ป้ายแจ้งเตือน ณ จุดตัดระบบ หรือตำแหน่งหยุดพลังงาน
  • เพื่อบ่งบอกว่าอุปกรณ์ดังกล่าว จะถูกควบคุมไว้และไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะปลด Tag ออกไป


ประกอบด้วย :

  • BD-P01 ป้าย Tag สีแดง
  • BD-P02 ป้าย Tag สีขาว