ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัย

แหล่งความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เซฟตี้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

 บริษัท เมธาวี มาร์เก็ตติ้ง เล็งเห็นความสำคัญของการเลือกใช้อุปกรณ์เซฟตี้/ PPE (Personal Protective Equipment) อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับหน้างานเพื่อลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุในการทำงาน ดังนั้น เมธาวี มีความตั้งใจในเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับ อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์ PPE เและอุปกรณ์ความปลอดภัยภายในโรงงาน เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

ข้อมูลถูกแบ่งไว้ตามหมวดหมู่ของสิ้นค้า ซึ่งจะรวมความรู้เกี่ยวกับ หมวกเซฟตี้  แว่นตานิรภัย ถุงมือ รองเท้าเซฟตี้ ที่ครอบหูลดเสียง และอื่นๆ

ลูกค้าสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจจากแทบตัวเลือกด้านบน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามผ่าน Live Chat ได้เลยค่ะ